EWP 1

U bent niet tevreden?

Hier vindt u belangrijke informatie over de wijze waarop wij met klachten omgaan.

Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent. Toch kan het voorkomen dat u een klacht over onze producten of onze dienstverlening hebt. In dat geval kunt u uw klacht per brief of per e-mail zenden aan:

WERTGARANTIE AG
T.a.v. de klachtenafdeling
Postbus 64 29
30064 Hannover
DUITSLAND

klachtenmanagement@wertgarantie.com

Vermeld in ieder geval uw naam, contractnummer, omschrijving van de klacht en de gewenste oplossing. Daarnaast ontvangen we graag relevante documenten als facturen, foto’s enzovoort.
We nemen uw klacht binnen 10 werkdagen in behandeling. Mocht het langer duren om uw klacht te behandelen dan informeren we u hierover en wanneer u van ons een antwoord mag verwachten.
Bent u niet tevreden met de door ons geboden oplossing(en) dan kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD).

 

KiFiD

Het KiFiD doet een uitspraak als een klant en een financiële dienstverlener het niet eens worden.
Een klacht indienen bij het KiFiD kan alleen per brief. Omschrijf uw klacht zo duidelijk mogelijk. Stuur kopieën mee van uw klacht en de reactie van WERTGARANTIE AG.

Dien de klacht in binnen drie maanden nadat WERTGARANTIE AG u een antwoord heeft gestuurd.
Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG Den Haag

Internet: www.kifid.nl

Tevens kunt u uw klacht aan het KiFiD voorleggen via het Europees ODR Platform